Quiz – Presidentkollen

Hur bra koll har du på amerikanska presidenter? Testa dina kunskaper med vårt quiz.

Fråga ·  Vem har varit både president och vicepresident utan att faktiskt ha valts till något av uppdragen?

Andrew Johnson
Gerald Ford
Lyndon B. Johnson
Grover Cleveland

Gerald Ford blev vicepresident efter att Spiro Agnew avgick år 1973 på grund av anklagelser om skattebrott och mutor under sin tid som guvernör i Maryland. President blev han när Richard Nixon lämnade in sin avskedsansökan på grund av Watergateaffären.

Fråga ·  Hur många presidenter har dött under sin ämbetsperiod?

Fyra stycken
Tre stycken
Åtta stycken
Sex stycken

Fyra blev mördade; John F Kennedy, William McKinley, James Garfield och Abraham Lincon, och fyra dog av naturliga orsaker; Franklin D. Roosevelt, Warren G Harding, Zachary Taylor och William Henry Harrison.

Fråga ·  När var det första presidentvalet någonsin?

1789
1689
1805
1739

Faktum är att det sträckte sig över ett årsskifte, från den 15 december år 1788 till den 10 januari år 1789. George Washington vann.

Fråga ·  Hur många dagar var William Henry Harrison president, den kortaste perioden någon har haft ämbetet?

31
90
3
57

Han dog av lunginflammation efter att ha varit president i bara 31 dagar.

Fråga ·  Vilket år kandiderade den första kvinnan till presidentposten?

1782
1976
1872
1928

Hon hette Victoria Woodhull och kandiderade nästan 50 år innan det blev lagligt för kvinnor att rösta i presidentvalet.

Fråga ·  Vilken president var äldst när han valdes?

George H. W. Bush
Theodore Roosevelt
Bill Clinton
Ronald Reagan

Ronald Reagan var 69 år gammal när han valdes till president 1981.

Fråga ·  Vilket av följande är inte ett krav för att du ska få bli president i USA?

Att vara minst 35 år gammal
Att ha varit medborgare i minst 14 år
Att vara född i USA
Att bekänna sig till kristendomen

I den amerikanska konstitutionen står det att varken presidenten, eller andra folkvalda, behöver bekänna sig till någon särskild religion.

Fråga ·  Vilken president är den enda som har suttit fyra perioder?

Franklin D. Roosevelt
Dwight D. Eisenhower
Abraham Lincoln
Harry S. Truman

Franklin D. Roosevelt valdes till president för fjärde gången 1944. Han dog ett år senare, strax före andra världskrigets slut.

Du fick av 8 rätt!

E-postSkriv ut

© Sveriges Television AB