Pejl

Badplatser i riskzonen

SVT Nyheter har kartlagt drygt 200 badplatser som ligger nära platser som enligt länsstyrelsen utgör stor eller mycket stor risk för människors hälsa och miljön.

Det kan vara gamla industrier av olika slag som under många år läckt ut föroreningar i marken nära badplatsen. De röda prickarna är platser med mycket stor risk och de gula stor risk.

Om du trycker på en prick får du veta vilken badplats det gäller, vilken industri, så kallat ”objekt” i länsstyrelsens databas som ligger nära och hur länsstyrelsen motiverar den höga riskklassen. Du får också veta vilken kvalitet vattnet har enligt Havs-och vattenmyndighetens hemsida. Men det betyget grundas bara på hur mycket tarmbakterier och alger det finns i vattnet och säger ingenting om miljögifter.

Vill du veta vilka prover som har tagits i ditt badvatten kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun.

Läs mer: Hundratals badplatser kan vara förorenade

Så gjorde vi

Data över badplatser i Sverige från Folkhälsomyndigheten och från koordinater.se har samkörts med länsstyrelsernas databas över potentiellt förorenade områden, det så kallade EBH stödet. Genom att räkna ut hur många meter det är mellan objekten i EBH-stödet och badplatserna så kunde vi sortera ut alla objekt som ligger inom 500 meter från en badplats. Efter det valde vi ut alla med riskklass 1 och 2, vilka innebär Mycket stor respektive stor risk för människa och miljö.

Kartan visar alltså de badplatser där vi hittat potentiella föroreningskällor inom 500 meter med hög riskklass. För de badplatser som har fler än ett objekt i närheten har vi lagt till en punkt i närheten av badplatsens koordinater för att kunna visa alla potentiella föroreningskällor.

TBT är tribultyntenn, en mycket giftig organisk förening som togs fram för bekämpning av bland annat snäckor men också användes i färger för båtar för bekämpning av påväxt. Det är idag helt förbjudet pga sin giftighet.

PAH är en förkortning av en grupp ännen som finns i stenkol och petrolium och bildas vid förbränning av organiskt material. Ämnena är cancerogena.

PCBs står för polyklorerade bifenyler som är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar, PCB har skadliga effekter på djur och människor.

#ettsverige


© Sveriges Television AB