Pejl

Fyra frågor och svar om Greklandskrisen

Hur stor är Greklands statsskuld?

Svar: Ungefär 305 miljarder euro. Men siffran varierar över tid, bland annat beroende på växande räntor. För att sätta skulden i perspektiv jämför vi med övriga EU-länder. De senaste siffrorna från 2014 visar att Grekland toppar den europeiska skuldligan med en skuld på 177,1 procent av BNP.

Källa: Eurostat. Siffrorna gäller år 2014.

Vad består skulden av?

Svar: Över hälften av Greklands skulder härstammar från de två stora nödlån landet fick i början av krisen. Alla siffror anges i euro. Skulden till IMF gäller för 1 juli 2015. Övriga siffror gäller för 1 april 2015.

Det andra nödlånet 2012 via nödfonden EFSF: 130,9 miljarder
Det första nödlånet 2010 direkt via EU-länder: 52,9 miljarder
Övriga obligationer: 41 miljarder
Internationella valutafonden: 21,2 miljarder
Europeiska centralbanken: 20 miljarder
Grekiska banker: 13,8 miljarder
Övriga lån: 12,2 miljarder
Nationella europeiska centralbanker: 7,3 miljarder
Bank of Greece: 4.3 miljarder
Utländska banker: 1,4 miljarder

Källor: IMF, Open Europe.

Vilka länder har mest att förlora?

Svar: I absoluta tal har Tyskland och Frankrike mest att förlora på att Grekland lämnar euron eller blir bankrutt. Här visas sammanslagna siffror för de tio länder som direkt eller indirekt har lånat ut mest pengar till Grekland (miljarder euro).

Källa: Open Europe, Reuters.

Hur hög arbetslöshet har Grekland?

Svar: Arbetslösheten i Grekland har stigit kraftigt sedan finanskrisen 2008. I dag ligger den totala arbetslösheten (räknad som andel av arbetskraften) på strax över 25 procent. Här visas utvecklingen för Grekland i rött, Sverige i blått och övriga EU-länder i grått.

Källa: OECD.


© Sveriges Television AB