Historien om zika

Följ zikavirusets framfart över världen från upptäckten 1947 till dagens varningar om att viruset snart kan nå Europa. Från apan som det först upptäcktes hos till dagens spädbarn som föds med missbildningar på grund av viruset.1947

Zikaviruset upptäcks för första gången 1947 när det hittas i ett blodprov från en apa i Zika-skogen i Uganda. Året efter, i samma skog hittas det hos det släktet av myggor som fortfarande är den främsta smittospridaren, Aedes, i Zika-skogen.


1952

De första smittade människorna upptäcks i Uganda och Tanzania 1952. Två år senare isoleras zikaviruset i blodet hos en ung flicka i östra Nigeria.


1964

En forskare i Uganda insjuknar och man konstaterar att det är zikaviruset. Han får klåda och utslag över hela kroppen under några dagar och drar slutsatsen att det antagligen är de milda symptomen som gör att fler människor inte konstaterats sjuka av just zikaviruset.


1960–1980

Zikaviruset upptäcks i fler myggor och apor runt om i Afrika och sporadiska fall av sjukdomen hos människor rapporteras. Sjukdomen anses vara "godartad" eftersom inga rapporterade dödsfall eller sjukhusvistelser kopplas ihop med den.


1970–1983

Man hittar myggor som bär viruset i flera länder. I Afrika blir människor fortfarande drabbade emellanåt, men inga stora utbrott sker och man betraktar sjukdomen som mild. Senare uppkom en diskussion hos forskare om bristen på rapporterade fall kanske berodde på att man misstog zikaviruset för denguefeber eller chikungunyavirus-infektion som båda ger liknande smärtsymtom.


2007

Fram till år 2007 hade bara 14 fall av zikaviruset dokumenterats hos människor. Men nu sprider sig sjukdomen till Yapöarna i Asien där det första stora utbrottet sker. 185 fall av misstänkt zikavirus återfinns hos öns befolkning på drygt 11.000 personer. Inga bestående men eller dödsfall rapporteras. Insikten att viruset kan spridas till så många människor så snabbt är oroande, och man spekulerar kring om det kan bero på att befolkningen inte har ett anpassat immunförsvar. I Afrika och Asien har människor kanske blivit exponerade för viruset under en längre tid och insjuknar därför mer sällan? Eller handlar det om att sjukdomsutbrott inte rapporteras för att man tror att det är andra sjukdomar med liknande symptom?2008

En amerikansk forskare som gjort fältstudier i Senegal insjuknar efter hemkomsten till Colorado. Han smittar sin fru i vad som troligtvis är det första dokumenterade fallet av att zikaviruset är en sexuellt överförbar sjukdom.


2013–2014

Viruset orsakar större sjukdomsutbrott i fyra andra ögrupper bland Stillahavsöarna. Utbrottet i Franska Polynesien resulterar i flera tusen misstänkta fall och undersöks noga av forskare. Resultaten presenteras i slutet på november 2015 och i början av januari 2016. De indikerar att zikaviruset kan medföra medfödda missbildningar och allvarliga neurologiska och autoimmuna komplikationer. Man misstänker ett samband, men det fastslås inte eftersom ön också drabbades av ett utbrott av denguefeber under samma tid. Men det förändrar synen på zikaviruset som en harmlös sjukdom.Mars 2014

Under utbrottet i Franska Polynesien bekräftas att två mödrar och deras nyfödda barn alla bär på viruset. Det gör att man tror att spädbarnen blivit smittade som foster eller under födseln.Mars 2015

Under mars månad rapporterar Brasilien om nästan 7.000 fall av en sjukdom som ger de smittade utslag och ibland feber. Man testar för denguefeber och en rad andra sjukdomar, men inte för zikaviruset.


April–maj 2015

Bahia State Laboratory informerar Världshälsoorganisationen om att man nu testat för- och hittat zikaviruset i Brasilien, de första fallen där människor blivit smittade i Amerika. WHO utlyser en varning för en eventuell epidemi.5 oktober – 22 oktober 2015

Läkare runt om i Kap Verde rapporterar om misstänka fall av zikaviruset. Tio dagar senare är antalet fall uppe i 165 stycken. Colombia bekräftar 156 fall av viruset.30 oktober 2015

Brasilien rapporterar om en ovanlig ökning av nyfödda barn med mikrocefali vilket innebär att de föds med mindre huvuden än vanligt och ofta med hjärnskador. I början av november förklarar Brasilien sig vara i en hälsokris på grund av de ökade fallen av nyfödda med mikrocefali - nu uppe i 141 barn.12 november – 27 november 2015

Under andra halvan av november rapporteras misstänkta eller bekräftade fall av zikaviruset i Surinam, Panama, El Salvador, Mexiko, Guatemala, Paraguay och Venezuela.


29 november 2015

Brasilien uppger att två vuxna och ett nyfött barn som bar på viruset har dött, några av de få dödsfall som kopplas ihop med viruset.December 2015

Franska Guyana och Martinique bekräftar sina första fall av zikaviruset hos människor. I Kap Verde rapporteras det om fler än 4.700 misstänkta fall. Brasilien uppger att de nu har 2.975 misstänkta fall av missbildningen mikrocefali hos spädbarn. USA bekräftar sitt första fall av zikaviruset i det självstyrande Puerto Rico.


Januari 2016

Under januari månad fortsätter viruset att sprida sig. Maldiverna, Guyana, Barbados, Hawaii, Ecuador, Bolivia, Haiti, Frankrike, Dominikanska republiken, Nicaragua, Curaçao, och Jamaica rapporterar alla om sina första upptäckta fall av zikaviruset hos människor.


Februari 2016

Världshälsoorganisationen har följt virusets väg över världen och kan i februari dra vissa slutsatser. Zikaviruset hos människor verkar ha ändrat karaktär i takt med att det sprids. Från att ha varit en mild sjukdom i Afrika och Asien som sprids via myggbett, till ett virus som orsakar stora sjukdomsutbrott som för med sig permanenta skador som bland annat missbildningar och förlamning. Dessutom smittar viruset också via sexuell kontakt vilket gör att det kan sprida sig runt om i världen med hjälp av resande människor.

Våren 2016

Under våren har studier bekräftat sambandet mellan zikaviruset och mikrocefali, något som får många länder att avråda gravida kvinnor från att resa till drabbade områden. Människor fortsätter att smittas runt om i världen, däribland tusentals gravida kvinnor vars barn riskerar att födas med missbildningar och hjärnskador. Viruset har nått fler än 45 länder och Världshälsoorganisationen varnar för att så många som fyra miljoner människor kan ha blivit smittade innan året är slut.

18 maj rapporterar WHO att zikaviruset riskerar nå Europa.

Läs mer: Alla SVT:s artiklar om Zika


Linnea Heppling

Jens Falkman-Lundberg

Martin Hedström

Fredrik Edgren

Foto: TT, WIKIPEDIA COMMONS

Källa: WHO och CDO


© Sveriges Television AB