Kulturkartan – kommunala kultursatsningar 2015

Granskningen ”#Kulturklyftan” fortsätter. Kulturnyheterna har sammanställt Sveriges kommuners kultursatsningar under 2015. Klicka runt i kartan för att se hur mycket din kommun lägger på kulturverksamhet.

När Kulturnyheterna granskade kommunernas kultursatsningar för 2014 under #Kulturklyftan tidigare i år blottade sig stora skillnader mellan kommunerna. Skillnaden mellan Umeå som lade mest och Nordanstig som lade minst var hela 2.090 kronor per person.

– Det är en väldigt allvarlig skillnad och det är en viktig kartläggning som ni gör, att tydliggöra och synliggöra att det ser så olika ut. Jag tänker framför allt på att kultur är en rättighet och hur olika vi lever upp till den rättigheten i vårt land, sade Alice Bah Kuhnke (MP), kulturminister, till Kulturnyheterna då.

Ny granskning för 2015

Nu har Kulturnyheterna sammanställt de kommunala kultursatsningarna som gjordes 2015 och granskningen av #Kulturklyftan fortsätter.

Umeå behåller förstaplatsen som den kommun som satsar mest på kultur i landet med 2.685 kronor per person, vilket innebär att de har ökat sin satsning med 161 kronor per person från 2014. 2015 är Nordanstig fortsatt den kommun som satsar minst pengar på kultur med 494 kronor per person, vilket innebär en ökning med 60 kronor per person sedan året tidigare.

Följ Kulturnyheternas bevakning av #Kulturklyftan under veckan för att se vilken kommun som är Årets kulturraket (den kommun som har ökat sina kultursatsningar mest mellan 2014 och 2015) och Årets kulturras (den kommun som har gjort den största minskningen av sina kultursatsningar mellan 2014 och 2015).


Fakta

• Kommunernas kulturverksamhet redovisas i fyra olika kategorier: Allmän kulturverksamhet, Bibliotek, Musik- och kulturskola och Stöd till studieorganisationer.

• Den enda lagstadgade kommunala kulturverksamheten är biblioteken. Enligt bibliotekslagen är alla kommuner skyldiga att ha ett folkbibliotek. Under kategorin Bibliotek redovisas kostnader för utlåning av medier till allmänheten. Även tillhandahållande och förmedling av information ingår i denna kostnad.

• Utställningar, teater och föreläsningar som sker i bibliotekets regi redovisas i kategorin Allmän kulturverksamhet. Där redovisas också stöd till kulturella föreningar, museiverksamhet och kommunala kostnader för kultur som inte går att sortera i några av de andra kategorierna.

• I kategorin Musik- och kulturskola redovisas kostnaderna för både kommunal- och föreningsdriven kulturskola.

• Stöd till studieorganisationer inkluderar allt stöd till studieorganisationer oberoende av om studieorganisationen ägnar sig åt kulturell verksamhet eller inte.

Maria Askerfjord Sundeby

maria.askerfjord.sundeby@svt.se

17 oktober 2016


© Sveriges Television AB