Hur ser löneglappet i ditt yrke ut?

Än i dag tjänar kvinnor i genomsnitt mindre än sina manliga kollegor i samma yrke. Här kan du utforska siffrorna för år 2016.

Uppgifterna gäller för år 2016 och är hämtade från Statistiska centralbyråns tabell Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter sektor, yrkesgrupp (SSYK 2012) och kön. År 2014 - 2016.