Pejl

Platser som kan vara förorenade

Om miljöpejl

På Miljöpejl har vi samlat information från länstyrelsernas databas över nedlagda eller pågående industrier som kan ha gett upphov till föroreningar i Sverige. Ett förorenat område kan vara till exempel mark, grundvatten eller byggnader där det är en så hög halt av något ämne så att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Här kan du bland annat se vilken riskklass ett område har och hur långt man har kommit med arbetet för just den platsen - från en första identifiering till en avslutande åtgärd. Hur ser det ut där du bor?

Här kan du läsa mer om Miljöpejl och datan vi visar här
Karta

Välj län och kommun

Välj riskklass

Visar 100 platser i Östhammar kommun.

Sortera på

 • Riskklass Stor risk
  Bransch Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel
  Status Inventering - pågående
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Skrothantering och skrothandel
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Stor risk
  Bransch Plantskola
  Status Inventering - avslutad - förstudie ej påbörjad
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Kemtvätt - med lösningsmedel
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Järn-, stål- och manufaktur
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Stor risk
  Bransch Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel
  Status Delåtgärd - avslutad - uppföljning genomförd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Stor risk
  Bransch Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
  Status Inventering - pågående
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch SPIMFAB
  Status Delåtgärd - avslutad - uppföljning genomförd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Mycket stor risk
  Bransch Gruva och upplag - Järnmalm m.fl.
  Status Förstudie - pågående
  Prioriterat objekt Ja, nr 3 av 10 i länet
 • Riskklass Mycket stor risk
  Bransch Plantskola
  Status Inventering - avslutad - förstudie ej påbörjad
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Liten risk
  Bransch Betning av säd
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Stor risk
  Bransch Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer
  Status Inventering - pågående
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Järn-, stål- och manufaktur
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej
 • Riskklass Måttlig risk
  Bransch Övrigt BKL 1
  Status Inventering - avslutad - ingen åtgärd
  Prioriterat objekt Nej