Pejl

Platser som kan vara förorenade

Om miljöpejl

På Miljöpejl har vi samlat information från länstyrelsernas databas över nedlagda eller pågående industrier som kan ha gett upphov till föroreningar i Sverige. Ett förorenat område kan vara till exempel mark, grundvatten eller byggnader där det är en så hög halt av något ämne så att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Här kan du bland annat se vilken riskklass ett område har och hur långt man har kommit med arbetet för just den platsen - från en första identifiering till en avslutande åtgärd. Hur ser det ut där du bor?

Här kan du läsa mer om Miljöpejl och datan vi visar här
Karta

Välj län och kommun

Välj riskklass

Jämshög, Norra Rödhult (NRÖ)

Miljöpejl Varje länsstyrelse har ansvar för att hitta och inventera områden som skulle kunna vara förorenade. Här hittar du informationen från länsstyrelsens databas som gäller denna plats.

Uppdaterad 24 oktober 2013
laddar karta... Laddar karta...

Karta från Open Street Map

Inventering - avslutad - förstudie ej påbörjad

Soptipp och allmän avstjälpningsplats

I denna deponi dominerar avfall av relativt oförargligt slag, men det är mycket troligt att det också förekommer en del ämnen av stor eller mycket stor farlighet. Den faktiska exponeringsrisken bedöms vara liten, men känslighet och skyddsvärde stora.

Källa Länstyrelsen i Blekinge län

Vet du något om denna plats?

Har du information om hur farliga ämnen hanterats på denna plats? Eller synpunkter på arbetet med utredning eller sanering? Hjälp oss granska hur myndigheter, företag och politiker hanterar de förorenade platserna i Sverige. OBS: Du kan vara helt anonym.

Tipsa Pejl om denna plats

Vill du veta mer?

Informationen på Miljöpejl är bara ett utdrag ur länstyrelsen databas. I de fall där undersökningar har gjorts så finns det nästan alltid mer information om platsen som du kan begära ut från kommun eller länstyrelse.

Så här gör du för att begära ut dokument om denna plats

Närliggande platser

Objekt Riskklass Avstånd
Södra Rödhults kvarn Måttlig 1 854 m
Olofström/Toffelvägen, Lönqvist Metallindustri Stor 2 343 m
Olofström, Olofströms Bruk Mycket stor 3 km
Blekinge Kemtvätt, Olofström Liten 3 km
Ytbehandling i hantverkshuset Måttlig 3 km

Prioriterade platser i Blekinge län

Objekt Riskklass Avstånd
Karlskrona/Vedeby, Gullbernadeponin Mycket stor 70 km
Karlskrona/Trossö, Lindholmen Mycket stor 68 km
Kallinge, Kallinge bruk Mycket stor 48 km
Mjällby, Mjällbyverken - Valeo Mycket stor 25 km
Ronneby, Kockums emaljerverk Mycket stor 48 km
Sölvesborg/Hamnen, Sölvesborgs Glasbruk Mycket stor 24 km
Listerby, Björketorp norra (LBN) Mycket stor 54 km
Backaryd, f.d. sågverket Mycket stor 41 km
Möljeryd, Möljeryds Sågindustri Mycket stor 49 km
Johannishus, Johannishus Såg Mycket stor 55 km