Pejl

Platser som kan vara förorenade

Om miljöpejl

På Miljöpejl har vi samlat information från länstyrelsernas databas över nedlagda eller pågående industrier som kan ha gett upphov till föroreningar i Sverige. Ett förorenat område kan vara till exempel mark, grundvatten eller byggnader där det är en så hög halt av något ämne så att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Här kan du bland annat se vilken riskklass ett område har och hur långt man har kommit med arbetet för just den platsen - från en första identifiering till en avslutande åtgärd. Hur ser det ut där du bor?

Här kan du läsa mer om Miljöpejl och datan vi visar här
Karta

Välj län och kommun

Välj riskklass

NIBE (fd. NIBE-Verken)

Miljöpejl Varje länsstyrelse har ansvar för att hitta och inventera områden som skulle kunna vara förorenade. Här hittar du informationen från länsstyrelsens databas som gäller denna plats.

Uppdaterad 16 oktober 2013
laddar karta... Laddar karta...

Karta från Open Street Map

Inventering - avslutad - ingen åtgärd

Föroreningsnivån antas vara: -LITEN i byggn/anläggn då stora delar av lokalerna används till mekanisk bearbetning och montering. Den äldsta delen av byggnaden används till kontor. -MÅTTLIG i mark och grundvatten eftersom objektet ligger på ett industriområde -MÅTTLIG i ytvatten och sediment eftersom bäcken rinner genom industriområdet och sjön har fungerat som recipient för hela Markaryds samhälle Spridningsförutsättningarna antas vara: -SMÅ i byggn/anläggn då även om den ursprungliga delen av byggnaden är relativt gammal (byggår 1961) har renoveringar och utbyggnationer medfört att att det idag är en modern industribyggnad -STORA i mark och grundvatten eftersom marken består av grus och sten och grundvattnet finns på ca 2-3 m djup -MÅTTLIGA till ytvattnet eftersom grundvattnet är relativt ytligt och det finns diken som mynnar ut i bäcken - SMÅ i ytvatten pga så stor utspädning att halterna inte innebär någon risk. -SMÅ i sedimentet eftersom eventuellt rörligt sediment i bäcken fångas upp i sjöarnas ackumulationsbottnar Känsligheten antas vara: -STOR i byggn/anläggn eftersom yrkesverksamma exponeras under arbetstid -MÅTTLIG i mark och grundvattnet eftersom det är ett industriområde och att grundvattnet inte används som dricksvatten -STOR i ytvattnet och sedimentet pga att bäcken nedströms industriområdet rinner genom ett stugområde Skyddsvärdet antas vara: -LITET i byggn/anläggn pga att det är en pågående industri -MÅTTLIGT i mark och grundvattnet eftersom det är ett industriområde och att det omgivande ekosystemet är mycket vanligt i regionen -STORT i ytvatten och sediment eftersom bäcken mynnar ut i Lokasjön som är utpekat ha stora naturvärden. Verksamheten ligger mitt i ett industriområde, metallytbehandling har endast bedrivits i begränsad omfatttning. I den samlade riskbedömningen tilldelas objektet riskklass 3.

Källa Länstyrelsen i Kronobergs län

Vet du något om denna plats?

Har du information om hur farliga ämnen hanterats på denna plats? Eller synpunkter på arbetet med utredning eller sanering? Hjälp oss granska hur myndigheter, företag och politiker hanterar de förorenade platserna i Sverige. OBS: Du kan vara helt anonym.

Tipsa Pejl om denna plats

Vill du veta mer?

Informationen på Miljöpejl är bara ett utdrag ur länstyrelsen databas. I de fall där undersökningar har gjorts så finns det nästan alltid mer information om platsen som du kan begära ut från kommun eller länstyrelse.

Så här gör du för att begära ut dokument om denna plats

Närliggande platser

Objekt Riskklass Avstånd
fd Lövdalen Måttlig 150 m
fd. Vävskedsfabriken i Markaryd (andra fgh) Måttlig 157 m
Kemikalieaktiebolaget Candor Liten 214 m
Tryckta (andra fgh) Måttlig 223 m
fd. Samhall Dacke Måttlig 244 m

Prioriterade platser i Kronobergs län

Objekt Riskklass Avstånd
Lessebo sågverk Mycket stor 108 km
Kosta glasbruk Mycket stor 119 km
Bergdala glasbruk Mycket stor 109 km
Älghult glasbruk Mycket stor 136 km
Skrufs glasbruk Mycket stor 112 km
Hovmantorps nya glasbruk Mycket stor 102 km
Studioglas Strömbergshyttan Saknas 107 km
Lindshammar glasbruk Mycket stor 128 km
Berghem glasbruk Mycket stor 135 km
Transjö glasbruk Mycket stor 119 km