Pejl

Platser som kan vara förorenade

Om miljöpejl

På Miljöpejl har vi samlat information från länstyrelsernas databas över nedlagda eller pågående industrier som kan ha gett upphov till föroreningar i Sverige. Ett förorenat område kan vara till exempel mark, grundvatten eller byggnader där det är en så hög halt av något ämne så att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Här kan du bland annat se vilken riskklass ett område har och hur långt man har kommit med arbetet för just den platsen - från en första identifiering till en avslutande åtgärd. Hur ser det ut där du bor?

Här kan du läsa mer om Miljöpejl och datan vi visar här
Karta

Välj län och kommun

Välj riskklass

Mjölnarströms Trä och Byggv AB t Mjöln såg o kvarn

Miljöpejl Varje länsstyrelse har ansvar för att hitta och inventera områden som skulle kunna vara förorenade. Här hittar du informationen från länsstyrelsens databas som gäller denna plats.

Uppdaterad 6 februari 2014

Vet du något om denna plats?

Har du information om hur farliga ämnen hanterats på denna plats? Eller synpunkter på arbetet med utredning eller sanering? Hjälp oss granska hur myndigheter, företag och politiker hanterar de förorenade platserna i Sverige. OBS: Du kan vara helt anonym.

Tipsa Pejl om denna plats

Vill du veta mer?

Informationen på Miljöpejl är bara ett utdrag ur länstyrelsen databas. I de fall där undersökningar har gjorts så finns det nästan alltid mer information om platsen som du kan begära ut från kommun eller länstyrelse.

Så här gör du för att begära ut dokument om denna plats

Prioriterade platser i Stockholms län

Objekt Riskklass Avstånd
Nynäs Refining (raffinaderi) Mycket stor 71 km
Värtagasverket, Gasverkstomten Saknas 30 km
Beckholmen, MKO 452 Mycket stor 32 km
Igelstaverken AB, Träimpr, Igelstatomten Mycket stor 61 km
Hallsta pappersbruk Mycket stor 66 km
Sjöbergs Varv, Kagghamra Mycket stor 61 km
Stockholms Superfosfatfabrik AB / Gäddviken Stor 31 km
Södertälje kanal Saknas 62 km
Vinterviken/ Nitro-Nobel Mycket stor 38 km
Herrängs järnanr.verk samt slighögar Mycket stor 74 km