Pejl

Platser som kan vara förorenade

Om miljöpejl

På Miljöpejl har vi samlat information från länstyrelsernas databas över nedlagda eller pågående industrier som kan ha gett upphov till föroreningar i Sverige. Ett förorenat område kan vara till exempel mark, grundvatten eller byggnader där det är en så hög halt av något ämne så att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Här kan du bland annat se vilken riskklass ett område har och hur långt man har kommit med arbetet för just den platsen - från en första identifiering till en avslutande åtgärd. Hur ser det ut där du bor?

Här kan du läsa mer om Miljöpejl och datan vi visar här
Karta

Välj län och kommun

Välj riskklass

55:ans återvinningsanläggning, Vägverket

Miljöpejl Varje länsstyrelse har ansvar för att hitta och inventera områden som skulle kunna vara förorenade. Här hittar du informationen från länsstyrelsens databas som gäller denna plats.

Uppdaterad 18 oktober 2013

Vet du något om denna plats?

Har du information om hur farliga ämnen hanterats på denna plats? Eller synpunkter på arbetet med utredning eller sanering? Hjälp oss granska hur myndigheter, företag och politiker hanterar de förorenade platserna i Sverige. OBS: Du kan vara helt anonym.

Tipsa Pejl om denna plats

Vill du veta mer?

Informationen på Miljöpejl är bara ett utdrag ur länstyrelsen databas. I de fall där undersökningar har gjorts så finns det nästan alltid mer information om platsen som du kan begära ut från kommun eller länstyrelse.

Så här gör du för att begära ut dokument om denna plats

Närliggande platser

Objekt Riskklass Avstånd
Stenhagens handelsträdgård Måttlig 1 018 m
Salabacketvätten m.fl. (Västertorg) Måttlig 3 km
Ekeby bruk deponiområde Stor 3 km
S 1 010 Am-rester i nedlagda kulfång Liten 3 km
Märkesfirman Stibe Liten 3 km

Prioriterade platser i Uppsala län

Objekt Riskklass Avstånd
Enköpingstvätten AB (Ö.Järnvägsgatan 2) Mycket stor 34 km
Skutskärs Bruk Mycket stor 89 km
Dannemora gruvområde Mycket stor 43 km
Österbyverken Mycket stor 44 km
Lännaholms Bruk Mycket stor 23 km
Östhammarsågen Mycket stor 65 km
Strömsbergs bruk (Strömsbergsverken) Mycket stor 62 km
Västlands (Vesslands) bruk Mycket stor 68 km
Erasteel Kloster AB (Holmen och Jörsöområdet) Mycket stor 62 km
Tärnsjö Ånggarveri Mycket stor 49 km