Pejl

Platser som kan vara förorenade

Om miljöpejl

På Miljöpejl har vi samlat information från länstyrelsernas databas över nedlagda eller pågående industrier som kan ha gett upphov till föroreningar i Sverige. Ett förorenat område kan vara till exempel mark, grundvatten eller byggnader där det är en så hög halt av något ämne så att det kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Här kan du bland annat se vilken riskklass ett område har och hur långt man har kommit med arbetet för just den platsen - från en första identifiering till en avslutande åtgärd. Hur ser det ut där du bor?

Här kan du läsa mer om Miljöpejl och datan vi visar här
Karta

Välj län och kommun

Välj riskklass

Skrot-Kalle AB

Miljöpejl Varje länsstyrelse har ansvar för att hitta och inventera områden som skulle kunna vara förorenade. Här hittar du informationen från länsstyrelsens databas som gäller denna plats.

Uppdaterad 16 oktober 2013

Vet du något om denna plats?

Har du information om hur farliga ämnen hanterats på denna plats? Eller synpunkter på arbetet med utredning eller sanering? Hjälp oss granska hur myndigheter, företag och politiker hanterar de förorenade platserna i Sverige. OBS: Du kan vara helt anonym.

Tipsa Pejl om denna plats

Vill du veta mer?

Informationen på Miljöpejl är bara ett utdrag ur länstyrelsen databas. I de fall där undersökningar har gjorts så finns det nästan alltid mer information om platsen som du kan begära ut från kommun eller länstyrelse.

Så här gör du för att begära ut dokument om denna plats

Närliggande platser

Objekt Riskklass Avstånd
Charlottenbergs bruk Stor 3 km
Glasbruk, korsningen Skolgatan-Älvgatan Måttlig 3 km
Charlottenbergs glasbruk 1 Liten 4 km
Ratanjafabriken Liten 4 km
Lindes/Rönnings Kemiska Tvätt Måttlig 4 km

Prioriterade platser i Värmlands län

Objekt Riskklass Avstånd
Uddeholms kemiska Mycket stor 93 km
Hillringsberg såg & järnbruk Mycket stor 47 km
Stjärnfors industriområde Mycket stor 77 km
Blombacka Bruk Mycket stor 92 km
Kolsäters sågverk Mycket stor 70 km
Torskbäckens anrikningsverk Mycket stor 118 km
Lesjöfors Bruk Mycket stor 108 km
Landstingets Tvätteri m.m. (Uddeholmsvägen 10) Mycket stor 81 km
Pressaren 5 Mycket stor 95 km
Gamla oljehamnen Saknas 93 km