Pejl

Välj plats

Laxå kommun

Skolor i Laxå kommun

I Laxå kommun finns det 5 grundskolor med totalt 487 elever.

Flest elever i Laxå kommun

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Laxå kommun

Lärare/100 elever 2012/2013