Pejl

Stora skillnader i ambulanssjukvården

Var du bor påverkar hur snabbt du kan få en ambulans om du blir akut sjuk eller är med om en olycka, och skillnaderna i landet är stora. Det visar en kartläggning som SVT Nyheter har gjort. I de snabbaste kommunerna når ambulansen fram på nio minuter, medan patienter på andra håll i landet kan få vänta i över en halvtimme.

De 25 % av kommunerna som har snabbast responstider är gröna, de mittersta 50% är gula och de 25% av kommunerna som har längst responstid är röda. Klicka på din kommun för att se hur lång responstiden är och hur många ambulanser som finns.

SVT Nyheter har kartlagt hur lång tid det tar för ambulansen att komma fram till ett prio 1-larm – det vill säga fall där patienten bedöms ha akut livshotande symptom eller vid olycksfall.

Hur snabbt ambulansen kan komma skiljer sig stort mellan kommuner, visar statistiken som kommer från Sveriges Kommuner och Landsting och SOS Alarm. I Pajala och Bjurholm tar det i snitt över en halvtimme, medan om man bor i Tranås, Fagersta eller Köping behöver man inte vänta längre än nio minuter.

Längst får man generellt sett vänta i kommuner som inte har en stationerad ambulans, medan man i de flesta fall har en jämnare utryckningstid där landstingen valt att sprida ut ambulanserna på kommunerna.

Om undersökningen

Uppgifterna om hur lång tid det tar för ambulanserna att komma fram (responstiden) kommer från Sveriges kommuner och landstings (SKL) "Öppna jämförelser", som i sin tur bygger sina data på uppgifter från SOS Alarm. Uppgifterna avser perioden från 1 juni 2013 till 31 maj 2014.

Med responstid avses tiden från det att larmcentralen får larmet tills dess att ambulansen är framme. Observera att endast larm med den högsta prioriteten prio 1, tagits med. Responstiden anges i ett medianvärde i minuter. Sekunderna är omgjorda till decimaler, till exempel betyder en mediantid på 14,8 att det tar 14 minuter och 0,8 x 60 = 48, alltså 14 minuter och 48 sekunder.

Uppgifterna om antalet ambulanser och stationsorter gäller förhållandet under 2014 och kommer från en enkät som SVT gjorde till landstingen under mars 2015. Vi har inte tagit hänsyn till om det är dag-, dygns-, helg- eller säsongsambulanser. Vi har räknat antalet vägburna ambulanser rakt av. Däremot ingår inte utbildnings- eller reservambulanser.

#ettsverige


© Sveriges Television AB