Vad tycker partierna?

FÖRSLAG 1 / 10

Rennäringsfrågor ska hanteras av en ny separat rennäringsmyndighet.

Vad tycker du?

Argument för:

En myndighet som specifikt ägnar sig åt rennäringen skulle bättre värna rennäringens intressen, utan risk att resurser går till andra näringar beroende på vilka det är som styr.

Argument mot:

Inflytandet över rennäringsfrågorna kommer längre bort från det samiska folket och rennäringen förlorar därmed som kulturbärare.

Nästa förslag