Pejl

Välj plats

Skåne län

Skolor i Skåne län

I Skåne län finns det 680 grundskolor med totalt 132 129 elever.

Flest elever i Skåne län

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Skåne län

Lärare/100 elever 2012/2013