Pejl

Välkommen till Skolpejl!

Vi ger dig koll på landets alla grundskolor

Vill du veta hur betygen för årskurs 9 ser ut på skolorna där du bor? Eller jämföra hur många lärare olika skolor har per elev? Eller kanske bara ta reda på vilka skolor som finns i närheten? Då är Skolpejl tjänsten för dig! Här kan du läsa mer om hur vi har gjort Skolpejl.

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Flest elever i Sverige

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Sverige

Lärare/100 elever 2012/2013