Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Veingeskolan F-6

Veingeskolan F-6 är en kommunal skola i Laholms kommun med 271 elever. På denna sida hittar du information och statistik från Skolverket som berör skolan.

Antal elever
271 st
Årskurser
F 1 2 3 4 5 6
Skoltyp
Kommunal
Adress:
Vibeshögsvägen 7
312 45 Veinge
E-post:

Karta från Open Street Map

laddar karta... Laddar karta...

Stämmer inte skolans position? Läs mer här!

Adress:
Vibeshögsvägen 7
312 45 Veinge
E-post:

Statistik för Veingeskolan F-6

Signalerna nedan visar om skolans värden är högt, medel eller lågt i förhållande till andra skolor i landet. På tidslinjen kan du se hur skolans värden har förändrats över tid.
6,3 lärare
Lågt antal lärare per 100 elever jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-0,5 lärare per 100 elever på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
98,3%
Hög andel behöriga lärare jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+5,5 procentenheter på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 3

63,2%
Låg andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-4,5 procentenheter på 1 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
69,6%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+6,6 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 6

92,2%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)
89,1%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)

Närmaste skolorna

Grundskolor 2010/2011

Flest elever i Laholms kommun

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Laholms kommun

Lärare/100 elever 2012/2013

Högst meritvärde i Laholms kommun

Poäng 2012/2013