Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Visar 30 skolor i Piteå kommun.

Sortera på

 • Norrmalmskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 351 st
  Lärare/100 elever 6,6 st
  Behöriga lärare 100,0%
 • Hortlax Centralskola(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Hortlax
  Antal elever 287 st
  Lärare/100 elever 9,2 st
  Behöriga lärare 96,0%
 • Strömnäs skola(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 267 st
  Lärare/100 elever 7,6 st
  Behöriga lärare 96,3%
 • Christinaskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 258 st
  Lärare/100 elever 10,4 st
  Behöriga lärare 80,6%
 • Sjulnässkolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Roknäs
  Antal elever 233 st
  Lärare/100 elever 8,6 st
  Behöriga lärare 96,0%
 • Porsnässkolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Norrfjärden
  Antal elever 223 st
  Lärare/100 elever 8,3 st
  Behöriga lärare 96,0%
 • Pitholmsskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 222 st
  Lärare/100 elever 9,8 st
  Behöriga lärare 90,8%
 • Bergsviksskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 216 st
  Lärare/100 elever 8,1 st
  Behöriga lärare 96,6%
 • Munksunds skola(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 209 st
  Lärare/100 elever 6,9 st
  Behöriga lärare 99,7%
 • Norrbyskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Hortlax
  Antal elever 194 st
  Lärare/100 elever 6,5 st
  Behöriga lärare 97,5%
 • Rosviks skola(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Rosvik
  Antal elever 187 st
  Lärare/100 elever 7,1 st
  Behöriga lärare 97,2%
 • Solanderskolan 4-6 skolenhet(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Öjebyn
  Antal elever 180 st
  Lärare/100 elever 11,6 st
  Behöriga lärare 93,4%
 • Solanderskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Öjebyn
  Antal elever 159 st
  Lärare/100 elever 11,9 st
  Behöriga lärare 100,0%
 • Backgårdsskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Norrfjärden
  Antal elever 150 st
  Lärare/100 elever 7,6 st
  Behöriga lärare 100,0%
 • Klubbgärdsskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 145 st
  Lärare/100 elever 13,0 st
  Behöriga lärare 93,0%
 • Björklundaskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Öjebyn
  Antal elever 138 st
  Lärare/100 elever 8,7 st
  Behöriga lärare 98,4%
 • Långskataskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 107 st
  Lärare/100 elever 7,6 st
  Behöriga lärare 100,0%
 • Böle skola(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 105 st
  Lärare/100 elever 7,0 st
  Behöriga lärare 70,7%
 • Kullenskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Öjebyn
  Antal elever 104 st
  Lärare/100 elever 6,8 st
  Behöriga lärare 95,8%
 • Backeskolan(kommunal)

  • Årskurs:
  • F
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  Ort Piteå
  Antal elever 91 st
  Lärare/100 elever 8,5 st
  Behöriga lärare 98,8%