Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Errarps skola

Errarps skola är en kommunal skola i Ängelholm kommun med 275 elever. På denna sida hittar du information och statistik från Skolverket som berör skolan.

Antal elever
275 st
Årskurser
F 1 2 3 4 5 6
Skoltyp
Kommunal
Adress:
Valhallsvägen 59
262 61 Ängelholm
E-post:

Karta från Open Street Map

laddar karta... Laddar karta...

Stämmer inte skolans position? Läs mer här!

Adress:
Valhallsvägen 59
262 61 Ängelholm
E-post:

Statistik för Errarps skola

Signalerna nedan visar om skolans värden är högt, medel eller lågt i förhållande till andra skolor i landet. På tidslinjen kan du se hur skolans värden har förändrats över tid.
9,7 lärare
Högt antal lärare per 100 elever jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+2,3 lärare per 100 elever på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
100,0%
Mycket hög andel behöriga lärare jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+0,4 procentenheter på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 3

73,3%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-24,1 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
68,9%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-10,0 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 6

96,4%
Hög andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)
94,1%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)

Närmaste skolorna

Grundskolor 2010/2011

Flest elever i Ängelholm kommun

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Ängelholm kommun

Lärare/100 elever 2012/2013

Högst meritvärde i Ängelholm kommun

Poäng 2012/2013