Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

MBC skolan, Helsingborg

MBC skolan, Helsingborg är en skola i Helsingborgs kommun. På denna sida hittar du information och statistik från Skolverket som berör skolan.

Antal elever
Färre än 10 elever
Årskurser
8 9
Skoltyp
Friskola
Adress:
Paviljonggången 3
254 51 Helsingborg
E-post:

Karta från Open Street Map

laddar karta... Laddar karta...

Stämmer inte skolans position? Läs mer här!

Adress:
Paviljonggången 3
254 51 Helsingborg
E-post:

Statistik för MBC skolan, Helsingborg

Signalerna nedan visar om skolans värden är högt, medel eller lågt i förhållande till andra skolor i landet. På tidslinjen kan du se hur skolans värden har förändrats över tid.
40,0 lärare
Mycket högt antal lärare per 100 elever jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-60,0 lärare per 100 elever på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
100,0%
Mycket hög andel behöriga lärare jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
Samma andel behöriga lärare som för 3 år sedan.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 9

Andel elever med samma slutbetyg som resultat på nationella provet

Värdena nedan visar hur olika skolor skiljer sig åt i betygssättning i förhållande till det nationella provet som enligt Skolverket skall ha som främsta syfte att stödja en likvärdig och rättvis bedömning. Högt innebär att en stor andel av eleverna fått samma slutbetyg som nationella prov-resultat i årskurs 9 jämfört med andra skolor i landet.

Närmaste skolorna

Grundskolor 2010/2011

Flest elever i Helsingborgs kommun

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Helsingborgs kommun

Lärare/100 elever 2012/2013

Högst meritvärde i Helsingborgs kommun

Poäng 2012/2013