Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Nyvångsskolan

Nyvångsskolan är en kommunal skola i Kävlinge kommun med 413 elever. På denna sida hittar du information och statistik från Skolverket som berör skolan.

Antal elever
413 st
Årskurser
F 1 2 3 4 5 6
Skoltyp
Kommunal
Adress:
Skolvägen 2
246 30 Löddeköpinge
E-post:

Karta från Open Street Map

laddar karta... Laddar karta...

Stämmer inte skolans position? Läs mer här!

Adress:
Skolvägen 2
246 30 Löddeköpinge
E-post:

Statistik för Nyvångsskolan

Signalerna nedan visar om skolans värden är högt, medel eller lågt i förhållande till andra skolor i landet. På tidslinjen kan du se hur skolans värden har förändrats över tid.
6,2 lärare
Lågt antal lärare per 100 elever jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-0,9 lärare per 100 elever på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
99,3%
Hög andel behöriga lärare jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+0,3 procentenheter på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 3

81,0%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-2,0 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
68,4%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-2,5 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 6

84,2%
Låg andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)
85,8%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)

Närmaste skolorna

Grundskolor 2010/2011

Flest elever i Kävlinge kommun

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Kävlinge kommun

Lärare/100 elever 2012/2013

Högst meritvärde i Kävlinge kommun

Poäng 2012/2013