Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Mariaskolan

Mariaskolan är en friskola i stadsdelen Hyllie med 217 elever. På denna sida hittar du information och statistik från Skolverket som berör skolan.

Antal elever
217 st
Årskurser
F 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Skoltyp
Friskola
Adress:
Stensjögatan 2A
217 65 Malmö
E-post:

Karta från Open Street Map

laddar karta... Laddar karta...

Stämmer inte skolans position? Läs mer här!

Adress:
Stensjögatan 2A
217 65 Malmö
E-post:

Statistik för Mariaskolan

Signalerna nedan visar om skolans värden är högt, medel eller lågt i förhållande till andra skolor i landet. På tidslinjen kan du se hur skolans värden har förändrats över tid.
7,2 lärare
Medel antal lärare per 100 elever jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-2,1 lärare per 100 elever på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
76,4%
Låg andel behöriga lärare jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+13,4 procentenheter på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 3

77,3%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
68,2%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-25,9 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 6

97,8%
Hög andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)
85,2%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)

Årskurs 9

243,3 poäng
Högt genomsnittligt meritvärde jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-1,7 poäng på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
95,0%
Hög andel elever som fått godkänt i alla ämnen i åk 9 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+10,4 procentenheter på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Andel elever med samma slutbetyg som resultat på nationella provet

Värdena nedan visar hur olika skolor skiljer sig åt i betygssättning i förhållande till det nationella provet som enligt Skolverket skall ha som främsta syfte att stödja en likvärdig och rättvis bedömning. Högt innebär att en stor andel av eleverna fått samma slutbetyg som nationella prov-resultat i årskurs 9 jämfört med andra skolor i landet.

Närmaste skolorna

Grundskolor 2010/2011

Flest elever i stadsdelen Hyllie

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i stadsdelen Hyllie

Lärare/100 elever 2012/2013

Högst meritvärde i stadsdelen Hyllie

Poäng 2012/2013