Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Dammfriskolan är en kommunal skola i stadsdelen Västra Innerstaden med 182 elever. På denna sida hittar du information och statistik från Skolverket som berör skolan.

Antal elever
182 st
Årskurser
F 1 2 3 5 6
Skoltyp
Kommunal
Adress:
Dammfrigången 9
217 45 Malmö
E-post:

Karta från Open Street Map

laddar karta... Laddar karta...

Stämmer inte skolans position? Läs mer här!

Adress:
Dammfrigången 9
217 45 Malmö
E-post:

Statistik för Dammfriskolan

Signalerna nedan visar om skolans värden är högt, medel eller lågt i förhållande till andra skolor i landet. På tidslinjen kan du se hur skolans värden har förändrats över tid.
8,5 lärare
Medel antal lärare per 100 elever jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-0,4 lärare per 100 elever på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
90,6%
Medel andel behöriga lärare jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+4,1 procentenheter på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 3

62,5%
Låg andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-11,7 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
56,3%
Låg andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
Samma andel elever som uppnått kravnivån som för 3 år sedan.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 6

95,0%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)
92,9%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 6 jämfört med andra skolor i landet. (2011/2012)

Närmaste skolorna

Grundskolor 2010/2011

Flest elever i stadsdelen Västra Innerstaden

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i stadsdelen Västra Innerstaden

Lärare/100 elever 2012/2013

Högst meritvärde i stadsdelen Västra Innerstaden

Poäng 2012/2013