Pejl

Välj plats


Välj årskurs

Välj variabler att visa i resultatlistan

Antal lärare per 100 elever.

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 3 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i matematik.

Andel elever i årskurs 6 som uppnått kravnivå i nationella provet i svenska.

Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9.

Andel elever som minst fått betyget godkänd (G) i alla ämnen.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i matematik.

Andel elever som fått samma slutbetyg som resultat på nationella provet i svenska.

För mer information om vad variablerna betyder gå till vår hjälpsida.

Lillsjöskolan är en kommunal skola i Upplands-Bro kommun med 338 elever. På denna sida hittar du information och statistik från Skolverket som berör skolan.

Antal elever
338 st
Årskurser
F 1 2 3 4 5
Skoltyp
Kommunal
Adress:
Geologivägen 3-5
196 33 Kungsängen
E-post:

Karta från Open Street Map

laddar karta... Laddar karta...

Stämmer inte skolans position? Läs mer här!

Adress:
Geologivägen 3-5
196 33 Kungsängen
E-post:

Statistik för Lillsjöskolan

Signalerna nedan visar om skolans värden är högt, medel eller lågt i förhållande till andra skolor i landet. På tidslinjen kan du se hur skolans värden har förändrats över tid.
6,8 lärare
Lågt antal lärare per 100 elever jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-0,6 lärare per 100 elever på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
89,4%
Medel andel behöriga lärare jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+9,7 procentenheter på 9 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Årskurs 3

72,9%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i svenska i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
+4,3 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.
67,8%
Medel andel elever som uppnått kravnivån på det nationella provet i matematik i årskurs 3 jämfört med andra skolor i landet. (2012/2013)
-0,2 procentenheter på 3 år.
Minidiagram över utvecklingen de senaste åren.

Närmaste skolorna

Grundskolor 2010/2011

Flest elever i Upplands-Bro kommun

Grundskolor 2012/2013

Högst lärartäthet i Upplands-Bro kommun

Lärare/100 elever 2012/2013

Högst meritvärde i Upplands-Bro kommun

Poäng 2012/2013