I Sverige har 80,7 procent av flickor födda 2002 fått minst en dos HPV-vaccin. För flickor födda år 2003 och 2004 är andelen 80,1 respektive 75,1 procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Under medelMedelÖver medel

Välj födelseår

2002

2003

2004