Pejl

I de stora städerna i Sverige har de statliga jobben har blivit fler. Samtidigt har vart femte statligt jobb försvunnit i landets glesbygdskommuner. Det visar en kartläggning som Sveriges Television har gjort.

Tryck på en kommun i kartan för att se om de statliga jobben har ökat eller minskat i din kommun, och med hur mycket. De mörkröda kommunerna har tappat störst andel statliga jobb, medan de ljusgula har fått fler.

Drygt 360 000 människor jobbade inom den statliga sektorn 2013. Det motsvarar åtta procent av alla jobb, vilket exempelvis är betydligt fler än alla landstingsanställda. Det innebär att det har betydelse för utvecklingen i landet hur dessa jobb fördelas. Men trots att det ofta talas om att hela Sverige ska leva så är det i de stora städerna som de statliga jobben blivit fler samtidigt som jobb försvunnit i bland annat glesbygdskommuner.

Stora skillnader i landet

Mellan 2004 och 2013 ökade antadel statliga jobb i de tre storstäderna och i de 31 kommuner som räknas som större städer med 17 000. Det är en ökning på sju procent. Bland storstäderna hade Göteborg den största ökningen, där blev de statsanställda 3600 fler, en ökning på 15 procent sedan 2004.

I de kommuner som räknas som glesbygdskommuner, främst i landets norra hälft, försvann under samma period vart femte statligt jobb. I förortskommuner till större städer var minskningen ungefär lika stor. Men det är de så kallade pendlingskommunerna, som består av mindre kommuner framförallt i Syd- och Mellansverige som den största minskningen finns. I de kommunerna har mer än vart fjärde statligt jobb försvunnit på knappt tio år.

Fakta om statistiken

Underlaget till beräkningarna är hämtat från Statistiska centralbyråns registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Siffrorna visar det totala antalet statliga jobb, d v s statlig förvaltning, statliga verk och statligt ägda företag och organisationer. Åren 2004 och 2013 har valts för att få ett så långt tidsspann som möjligt utan av SCBs definitioner har förändrats.

#ettsverige


© Sveriges Television AB