Dessa drabbas av inreseförbudet

Trumps nya inreseförbud gäller sex länder: Iran, Jemen, Somalia, Sudan, Libyen och Syrien. Här är motiveringarna till varför just dessa länder drabbas – och vilka grupper som påverkas.

= 100 personer

Iran

Trumps motivering

"Iran betraktas som en statlig terrorsponsor sedan 1984, och fortsätter att stödja diverse terrorgrupper, inklusive Hizbollah, Hamas och terrorgrupper i Irak. Iran har också kopplats till stöd för al-Qaida och har tillåtit al-Qaida att transportera materiel och krigare genom Iran till Syrien och Sydasien. Iran samarbetar inte med USA i frågor som rör kontraterrorism."

Irans reaktion

Efter att Trump skrev under det första inreseförbudet svarade Iran med samma mynt. Landets utrikesdepartement kallade direktivet för en öppen förolämpning mot den muslimska världen, och stoppade amerikaner från inresa. Irans biträdande utrikesminister bekräftade i början av mars att man står fast vid beslutet.

Vilka iranier drabbas?

Syrien

Trumps motivering

"Syrien betraktas som en statlig terrorsponsor sedan 1979. Den syriska regeringen är aktiv i en pågående militär konflikt mot IS och andra, för kontrollen av delar av landet. Samtidigt fortsätter Syrien stötta andra terrorgrupper. Landet har tillåtit eller uppmuntrat extremister att resa genom dess territorium för att komma in i Irak. IS fortsätter att locka utländska krigare till Syrien och använder sin bas i Syrien för att planera och uppmuntra attacker runtom i världen, inklusive USA. Den amerikanska ambassaden i Syrien avbröt sin verksamhet år 2012. Syrien samarbetar inte med USA i kontraterroristiska aktiviteter."

Syriens reaktion

Den syriska regimen har inte officiellt kommenterat det amerikanska inreseförbudet.

Vilka syrier drabbas?

Sudan

Trumps motivering

"Sudan betraktas som en statlig terrorsponsor sedan 1993 på grund av sitt stöd till internationella terrorgrupper, inklusive Hizbollah och Hamas. Sudan har historiskt tillhandahållit tillflyktsorter för möten och träning åt al-Qaida och andra terrorgrupper. Även om Sudans stöd till al-Qaida har upphört och landet i viss utsträckning samarbetar med USA i kontraterroristiska aktiviteter, så är delar av al-Qaidas inre kärna och IS-anknutna terrorgrupper fortfarande aktiva i landet."

Sudans reaktion

Sudans utrikesdepartement reagerade på det ursprungliga inreseförbudet genom att kalla till sig det amerikanska sändebudet i landet och framföra en officiell protest. I ett uttalande kallades förbudet "verkligen olyckligt".

Vilka sudaneser drabbas?

Libyen

Trumps motivering

"Libyen är en aktiv krigszon, med fientligheter mellan den internationellt erkända regeringen och dess rivaler. I många delar av landet står beväpnade milisgrupper för säkerhet och rättsskipning, istället för statliga institutioner. Våldsamma extremistgrupper, inklusive ISIS, har utnyttjat dessa förhållanden till att utöka sin närvaro i landet. Den libyska regeringen samarbetar i viss utsträckning med USA:s kontraterroristiska arbete, men den är oförmögen att kontrollera tusenstals mil av sina land- och havsgränser, vilket möjliggör ett olagligt flöde av vapen, migranter, och utländska terrorkrigare. Den amerikanska ambassaden i Libyen avbröt sin verksamhet år 2014."

Libyens reaktion

Den libyska regeringen har inte officiellt kommenterat det amerikanska inreseförbudet.

Vilka libyer drabbas?

Somalia

Trumps motivering

"Delar av Somalia har varit tillflyktsorter för terrorister. Al-Shabaab, en terrorgrupp som står nära al-Qaida, har varit verksam i landet under många år och fortsätter att planera och genomföra operationer i Somalia och närliggande länder. Somalia har sköra gränser, och de flesta länder erkänner inte somaliska identitetshandlingar. Den somaliska regeringen samarbeter med USA i vissa kontraterroristiska operationer, men saknar förmågan att utreda eller upprätthålla militärt tryck på misstänkta terrorister."

Somalias reaktion

Den somaliska regeringen har inte officiellt kommenterat det amerikanska inreseförbudet. Efter Trumps valseger gratulerade landet honom och uttryckte förhoppningar om en starkare relation till USA.

Vilka somalier drabbas?

Jemen

Trumps motivering

"I Jemen pågår en konflikt mellan den sittande regeringen och den huthi-ledda oppositionen. Båda IS och en annan grupp, al-Qaida i Jemen (AQAP), har utnyttjat konflikten till att utöka sin närvaro i Jemen och utföra hundratals attacker. Vapen och annan materiel som smugglas över Jemens sköra gränser används till att finansiera AQAP och andra terroraktiviteter. År 2015 avbröt den amerikanska ambassaden i Jemen sin verksamhet, och ambassadpersonalen omplacerades utanför landet. Jemen har stöttat, men inte haft möjlighet att helt samarbeta med USA i kontraterroristiska aktiveteter."

Jemens reaktion

Jemens utrikesdepartement kommenterade att alla försök att "klassificera Jemen eller dess medborgare som möjliga källor till terrorism är olagliga och illegitima".

Vilka jemeniter drabbas?

Siffrorna över inresta människor ger endast en indikation på vilka grupper som innefattas av inreseförbudet. De täcker inte in alla kategorier som påverkas, och utvecklingen i år kan givetvis skilja sig från den senast tillgängliga statistiken från 2015. Med tillfälliga besökare avses personer som reser på icke-immigrationsvisa.

* Med immigranter menas personer som anlände till USA och fick permanent uppehållstillstånd kort därefter. Det går även att få uppehållstillstånd genom att befinna sig i landet och få sin status justerad. Ungefär 48 procent av alla som fick permanent uppehållstillstånd 2015 var nyanlända. Uppgifterna om antalet immigranter ovan är därför uppskattade genom att multiplicera det totala antalet personer per födelseland som fick permanent uppehållstillstånd år 2015 med 0.48.

Källor: Donald Trumps exekutiva order, NPR, USA:s inrikessäkerhetsdepartements statistik över icke-immigrationsvisa, anlända flyktingar och permanenta uppehållstillstånd.