Maj 2017

Väljarbarometern

Hur skulle svenska folket rösta om det var val i dag? Den frågan besvarar diagrammet nedan. I den senaste undersökningen för maj är inga förändringar statistiskt säkerställda. Det betyder att vi inte vet säkert om partiernas siffror har förändrats sedan förra mätningen.Så har stödet för partierna förändrats genom åren

Diagrammet nedan bygger på siffror från Novus väljarundersökningar och går tillbaka till år 2007. Klicka på partisymbolerna för att tända och släcka partiernas linjer. Du kan också zooma in i grafen om du vill titta närmare på en viss tidsperiod.

Så här går undersökningen till


Novus har för den senaste mätningen intervjuat 3.002 slumpmässigt utvalda personer bland alla svenskar som är röstberättigade. Intervjuerna gjordes per telefon under tiden 17 april till 7 maj 2017. Andelen osäkra väljare är 8,5 procent.Hur överensstämmer mätningarna med valresultaten?

Väljarundersökningar är ingen exakt vetenskap. Nedan är en jämförelse av Novus väljarundersökningar för valåren 2010 och 2014 och hur det faktiska valresultatet blev.
Linnea Heppling


linnea.heppling@svt.se

Martin Hedström


martin.hedstrom@svt.se

Lenh Duong


lenh.duong@svt.se

Fredrik Edgren


fredrik.edgren@svt.se