VäljarbarometernHur skulle svenska folket rösta om det var val i dag? Den frågan besvarar grafen ovan. Siffrorna är från Novus väljarundersökningar som går tillbaka till år 2007. Klicka på partisymbolerna för att tända och släcka partiernas linjer. Du kan också zooma in i grafen om du vill titta närmare på en viss tidsperiod.

I den senaste undersökningen för april är inga förändringar statistiskt säkerställda. Det betyder att vi inte vet säkert om partiernas siffror har förändrats sedan förra mätningen.

Så här går undersökningen till


Novus har för den senaste mätningen intervjuat 4.008 slumpmässigt utvalda personer bland alla svenskar som är röstberättigade. Intervjuerna gjordes per telefon under tiden 20 mars till 16 april 2017. Andelen osäkra väljare är nio procent.


Hur överensstämmer mätningarna med valresultaten? Väljarundersökningar är ingen exakt vetenskap. Nedan är en jämförelse av Novus väljarundersökningar för valåren 2010 och 2014 och hur det faktiska valresultatet blev.
Linnea Heppling


linnea.heppling@svt.se

Martin Hedström


martin.hedstrom@svt.se

Lenh Duong


lenh.duong@svt.se

Fredrik Edgren


fredrik.edgren@svt.se