Pejl

Svenskarnas inkomster

Inkomstskillnader mellan olika grupper de senaste 20 åren

Vad bilden visar
Av: Daniel Lapidus och SVT Pejl Källa: SCB, Skatteverket
Månadsinkomst före skatt (kr)

Hela befolkningens inkomster

Grafiken visar inkomstfördelningen för hela Sveriges befolkning över 20 års ålder. Det finns totalt 100 figurer och varje figur motsvarar 1% av befolkningen. Välj årtal ovan för att se hur fördelningen förändrats mellan 1991 och 2010. Alla siffror är justerade till 2010 års nivå.


Du ser en förenklad version av denna sida. För att se den interaktiva grafiken behöver du en stor skärm och en modern webbläsare så som Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 9.

Om visualiseringen

Datan som används för visualiseringen är framtagen av SCB på uppdrag av SVT Pejl och Agenda. Ursprungligen kommer alla data från Skatteverket. Det finns data framtagen för åren 1991, 1995, 2000, 2005 och 2010. För att kunna göra grafiken är datan beställd i olika inkomstintervall, baserat på årsinkomsten. Sedan har den delats upp så att det är månadsinkomst som visas i grafiken. Alla siffror är inflationsjusterade till 2010 års nivå, dvs går att jämföra över tid eftersom pengarnas värde har justerats.

Definition av de fyra olika inkomstmåtten

1. Inkomst = Lön, inkomst av näringsverksamhet, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning och arbetsmarknadsstöd.
2. Inkomst + kapitalink. = Punkt 1 plus kapitalinkomster.
3. Inkomst + kapitalink. + bidrag = Punkt 2 plus barnbidrag, studiestöd (inklusive studielån), bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd.
4. Inkomst + kapitalink. + bidrag - skatt = Punkt 3 minus skatt, betalt underhållsstöd och återbetalt studielån. Detta mått brukar kallas för disponibel inkomst.

Butikerna som har försvunnit

Tusentals borta Hade du närmare till matbutiken förr? Du är inte ensam. Se hur antalet affärer har förändrats genom åren.

Löner

Här är Ikea-effekten

Interaktiv grafik När Ikea etablerar sig på en ort påverkas handeln ofta avsevärt. Utforska Ikea-effekten och måttet handelsindex närmare i denna visualisering.

Se inslag om landsbygden

Tv-karta Här har vi samlat inslag från hela landet som handlar om landsbygdsfrågor. Du kan se klippen direkt i kartan.


Pejl på partierna

Partisympatier 2006-2013 Se utvecklingen för 46 olika väljargrupper.


Jämställdhet

Kvinnors lön i procent av mäns

Se löneskillnaderna inom din bransch. Varje bubbla är ett yrke. Storleken visar antalet anställda. Färgen visar könsfördelningen.

Inkomstskillnader

Inkomstskillnader i Sverige

Hur har inkomsterna utvecklats för olika grupper de senaste 20 åren? Se hur fördelningen förändrats mellan 1991 och 2010.

Skola

Betyg för alla högstadieskolor

Vad spelar föräldrarnas utbildningsnivå för roll? Jämföra slutbetygen för alla grundskolor med årskurs 9. Hur ser det ut i din kommun?