Pejl

Svenskarnas inkomster

Inkomstskillnader mellan olika grupper de senaste 20 åren

Vad bilden visar
Månadsinkomst före skatt (kr)
Av: Daniel Lapidus och SVT Pejl Källa: SCB, Skatteverket
Inkomster 2012.

Du ser en förenklad version av denna sida. För att se den interaktiva grafiken behöver du en stor skärm och en modern webbläsare så som Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 9.

Om visualiseringen

Datan som används för visualiseringen är framtagen av SCB på uppdrag av SVT Pejl. Ursprungligen kommer alla data från Skatteverket. Det finns data framtagen för åren 1991, 1995, 2000, 2005, 2010 och 2012. För att kunna göra grafiken är datan beställd i olika inkomstintervall, baserat på årsinkomsten. Denna har sedan delats upp så att det är månadsinkomsten som visas i grafiken. Alla siffror, förutom för år 2012, är inflationsjusterade till 2010 års nivå, vilket gör det lättare att jämföra pengarnas värde över tid. Inflationen mellan 2010 och 2012 ligger på 3,4% vilket motsvarar ca 700 kr/månad för median-inkomstagaren. Detta innebär att 2012 års inkomster ligger något över de jämförbara värdena för övriga år.

Definition av de fyra olika inkomstmåtten

1. Inkomst = Lön, inkomst av näringsverksamhet, pension, sjuk- eller aktivitetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning och arbetsmarknadsstöd.
2. Inkomst + kapitalink. = Punkt 1 plus kapitalinkomster.
3. Inkomst + kapitalink. + bidrag = Punkt 2 plus barnbidrag, studiestöd (inklusive studielån), bostadsbidrag och ekonomiskt bistånd.
4. Inkomst + kapitalink. + bidrag - skatt = Punkt 3 minus skatt, betalt underhållsstöd och återbetalt studielån. Detta mått brukar kallas för disponibel inkomst.

Jämställdhet

Kvinnors lön i procent av mäns

Se löneskillnaderna inom din bransch. Varje bubbla är ett yrke. Storleken visar antalet anställda. Färgen visar könsfördelningen.

Inkomstskillnader

Inkomstskillnader i Sverige

Hur har inkomsterna utvecklats för olika grupper de senaste 20 åren? Se hur fördelningen förändrats mellan 1991 och 2012.