Pejl

Kvinnors löner i procent av mäns - yrke för yrke

Varje bubbla är ett yrke. Storleken visar antalet anställda. Färgen visar könsfördelningen.

Sveriges yrken

Du ser en förenklad version av denna sida. För att se den interaktiva grafiken behöver du en stor skärm och en modern webbläsare så som Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 9.

Kvinnors löner i procent av mäns - yrke för yrke

Varje bubbla är ett yrke. Storleken visar antalet anställda. Färgen visar könsfördelningen.

Hitta yrke

Färg

Vad säger grafen om?

Läkare
Av: Daniel Lapidus, SVT Pejl Källa: SCB

Om visualiseringen

Kvinnors lön jämfört med mäns visar löneskillnader efter s.k. standardvägning. Det innebär att hänsyn har tagits till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid och finns inom olika sektorer. Färgen visar könsfördelningen inom yrket. Kvinnodominerade yrken = mer än 60% kvinnor. Mansdominerade yrken = mer än 60% män.


Grafen visar sammanlagt 188 yrken. Vi har utgått från de 200 yrkena med flest antal anställda år 2011. 12 yrken hade ej uppgift om Standardvägd löneskillnad för varken 2010 eller 2011 och visas därför ej. Datakällan är SCB:s Lönestrukturstatistik.

Jämställdhet

Kvinnors lön i procent av mäns

Se löneskillnaderna inom din bransch. Varje bubbla är ett yrke. Storleken visar antalet anställda. Färgen visar könsfördelningen.

Inkomstskillnader

Inkomstskillnader i Sverige

Hur har inkomsterna utvecklats för olika grupper de senaste 20 åren? Se hur fördelningen förändrats mellan 1991 och 2012.