Valkompassen

Så svarade partierna

Med SVT:s valkompass för alla tre valen har vi fått in svar från 2 376 partiföreträdare över hela landet. Här kan du se hur deras svar ser ut fråga för fråga.

Välj region:


Östhammars kommun

Mandatfördelning Östhammars kommun efter valet 2014

20
S
8
C
7
M
5
SD
2
V
2
MP
2
BoA
1
L
1
KD
1
LBPO

VALKOMPASSVAREN: Östhammars kommun

Här kan du se hur svaren fördelar sig för partierna. Om något parti valt att hoppa över en fråga syns det i det utfällbara kommentarsfältet.

Fråga 1: Lägg ner de små skolorna i Östhammar

Created with Sketch.
KD
V
MP
SD
BoA
Created with Sketch.
M
C
Created with Sketch.
L
Created with Sketch.

Fråga 2: Närproducerade och ekologiska råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader

Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
L
S
Created with Sketch.
C
KD
V
MP
SD
BoA

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor

Created with Sketch.
Created with Sketch.
C
MP
BoA
Created with Sketch.
SD
Created with Sketch.
L
KD
V

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor

Created with Sketch.
BoA
Created with Sketch.
M
L
KD
SD
Created with Sketch.
C
V
Created with Sketch.
S
MP

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng

Created with Sketch.
S
V
Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
C
L
SD
BoA
Created with Sketch.
KD

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld

Created with Sketch.
M
Created with Sketch.
BoA
Created with Sketch.
L
KD
SD
Created with Sketch.
C
V
MP

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

Created with Sketch.
C
L
KD
V
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
BoA
Created with Sketch.
S
SD

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag

Created with Sketch.
V
Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
KD
Created with Sketch.
M
C
L
S
SD
BoA

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun

Created with Sketch.
C
L
V
MP
Created with Sketch.
S
BoA
Created with Sketch.
KD
Created with Sketch.
M
SD

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön

Created with Sketch.
M
C
BoA
Created with Sketch.
S
Created with Sketch.
KD
SD
Created with Sketch.
V
MP

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

Created with Sketch.
V
Created with Sketch.
S
SD
Created with Sketch.
C
MP
BoA
Created with Sketch.
M
KD

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

Created with Sketch.
M
Created with Sketch.
KD
S
SD
Created with Sketch.
L
BoA
Created with Sketch.
C
V
MP

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden

Created with Sketch.
V
MP
Created with Sketch.
L
S
SD
Created with Sketch.
KD
BoA
Created with Sketch.
M
C

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter

Created with Sketch.
M
Created with Sketch.
C
Created with Sketch.
L
S
SD
BoA
Created with Sketch.
V
MP

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

Created with Sketch.
BoA
Created with Sketch.
V
Created with Sketch.
M
S
MP
SD
Created with Sketch.
C
L
KD

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD
BoA
Created with Sketch.
S
Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
V

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar

Created with Sketch.
M
C
L
Created with Sketch.
KD
S
Created with Sketch.
V
Created with Sketch.
MP
SD
BoA

OBS: Flervalsfrågorna där partierna väljer upp till tre alternativ visas inte här. Om du vill se hur partierna svarat på dessa frågor, gå in på deras respektive partisida i valkompassen (se länkar ovan).


Valkompassteamet på SVT, valkompass@svt.se

Fredrik Edgren, SVT Datajournalistik