Valkompassen

Så svarade partierna

Med SVT:s valkompass för alla tre valen har vi fått in svar från 2 376 partiföreträdare över hela landet. Här kan du se hur deras svar ser ut fråga för fråga.

Välj region:


Sveriges Riksdag

Mandatfördelning Riksdagen efter valet 2014

113
S
84
M
49
SD
25
MP
22
C
21
V
19
L
16
KD

VALKOMPASSVAREN: Sveriges Riksdag

Här kan du se hur svaren fördelar sig för partierna. Om något parti valt att hoppa över en fråga syns det i det utfällbara kommentarsfältet.

Fråga 1: En förmögenhetsskatt ska återinföras

Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD
Created with Sketch.
S
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
V

Fråga 2: Rutavdraget ska utökas kraftigt

Created with Sketch.
V
Created with Sketch.
S
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD

Fråga 3: Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort

Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
M
C
S
V
Created with Sketch.
L
KD
SD
Created with Sketch.

Fråga 4: Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort

Created with Sketch.
S
V
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD

Fråga 5: Sverige ska vara mångkulturellt

Created with Sketch.
SD
Created with Sketch.
KD
Created with Sketch.
M
C
L
S
Created with Sketch.
V
MP

Fråga 6: Sverige ska ta emot färre flyktingar

Created with Sketch.
V
MP
Created with Sketch.
C
Created with Sketch.
L
KD
Created with Sketch.
M
S
SD

Fråga 7: Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas

Created with Sketch.
V
MP
Created with Sketch.
C
L
S
Created with Sketch.
M
KD
Created with Sketch.
SD

Fråga 8: Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända

Created with Sketch.
S
V
MP
SD
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
C
L
KD

Fråga 9: Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser

Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD
Created with Sketch.
Created with Sketch.
S
Created with Sketch.
V
MP

Fråga 10: Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika

Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD
Created with Sketch.
Created with Sketch.
S
MP
Created with Sketch.
V

Fråga 11: Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Created with Sketch.
S
V
Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
M
C
L
KD
Created with Sketch.

Fråga 12: Arbetsförmedlingen ska avskaffas

Created with Sketch.
S
V
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD

Fråga 13: Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar

Created with Sketch.
S
V
SD
Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
M
L
KD
Created with Sketch.
C

Fråga 14: Skatten på arbete ska sänkas

Created with Sketch.
Created with Sketch.
S
V
Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD

Fråga 15: Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag

Created with Sketch.
V
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
C
L
KD
Created with Sketch.
M
S
SD

Fråga 16: Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut

Created with Sketch.
V
Created with Sketch.
C
S
MP
Created with Sketch.
L
KD
Created with Sketch.
M
SD

Fråga 17: Tiggeri ska förbjudas

Created with Sketch.
V
MP
Created with Sketch.
C
L
Created with Sketch.
KD
Created with Sketch.
M
SD

Fråga 18: Skatten på flygresor ska tas bort

Created with Sketch.
S
V
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
C
L
KD
Created with Sketch.
M
SD

Fråga 19: Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025

Created with Sketch.
M
SD
Created with Sketch.
C
L
KD
S
Created with Sketch.
Created with Sketch.
V
MP

Fråga 20: Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas

Created with Sketch.
M
Created with Sketch.
L
SD
Created with Sketch.
KD
S
Created with Sketch.
C
V
MP

Fråga 21: Kärnkraften ska byggas ut

Created with Sketch.
C
V
MP
Created with Sketch.
S
Created with Sketch.
M
KD
SD
Created with Sketch.
L

Fråga 22: Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan

Created with Sketch.
V
MP
Created with Sketch.
S
Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD

Fråga 23: Religiösa friskolor ska förbjudas

Created with Sketch.
KD
Created with Sketch.
M
C
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
L
S
V

Fråga 24: Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna

Created with Sketch.
C
Created with Sketch.
M
KD
S
Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
L
V
SD

Fråga 25: Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas

Created with Sketch.
C
L
KD
Created with Sketch.
M
SD
Created with Sketch.
Created with Sketch.
S
V
MP

Fråga 26: Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner

Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
L
KD
S
V
Created with Sketch.
SD
Created with Sketch.
C
MP

Fråga 27: Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära

Created with Sketch.
MP
Created with Sketch.
V
Created with Sketch.
S
Created with Sketch.
M
C
L
KD
SD

Fråga 28: Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner

Created with Sketch.
M
KD
Created with Sketch.
L
SD
Created with Sketch.
C
MP
Created with Sketch.
S
V

Fråga 29: Sverige ska bli medlem i NATO

Created with Sketch.
S
V
MP
SD
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
M
C
L
KD

Fråga 30: Sverige ska lämna EU

Created with Sketch.
M
C
L
KD
S
MP
Created with Sketch.
Created with Sketch.
Created with Sketch.
V
SD

Fråga 31: Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen

Created with Sketch.
C
V
Created with Sketch.
M
L
S
MP
Created with Sketch.
SD
Created with Sketch.
KD

Fråga 32: Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna

Created with Sketch.
KD
SD
Created with Sketch.
M
Created with Sketch.
C
L
S
Created with Sketch.
V
MP

OBS: Flervalsfrågorna där partierna väljer upp till tre alternativ visas inte här. Om du vill se hur partierna svarat på dessa frågor, gå in på deras respektive partisida i valkompassen (se länkar ovan).


Valkompassteamet på SVT, valkompass@svt.se

Fredrik Edgren, SVT Datajournalistik