Pejl

De drabbade finns i hela landet

De som behöver god man eller förvaltare är de svagaste i samhället, som behöver hjälp med sin ekonomi och sina kontakter med myndigheterna. Det är äldre, funktionshindrade, barn eller människor med en psykisk sjukdom. Men får de den hjälpen? Eller utnyttjas de?

SVT Nyheter har gått igenom handlingarna från de 470 tillsynskontroller som Länsstyrelserna har gjort i kommunerna de senaste fyra åren för att se om kommunens överförmyndare ser till att gode män och förvaltare sköter sig. Vi har hittat fall på fall där överförmyndaren i kommunen inte har agerat, trots att pengar försvunnit eller fastigheter sålts utan kontroll.

När vi räknat ihop de summor som är försvunna, pengar som är oredovisade, saknar kvitto eller har gått in på den gode mannens konto, så blir det 26 miljoner kronor. Och det enbart i 8.000 slumpässigt utvalda fall. Klicka på kommunmarkeringarna i kartan och läs mer om några av de som drabbats.

USA - valet 2016


© Sveriges Television AB