Pejl

#flykt

Flyktingströmmar till EU

För att se den interaktiva grafiken måste du ha JavaScript aktiverat, och använda en modern webbläsare som exempelvis Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer 9 och uppåt. Läs mer här.

Här kan du se fördelningen av flyktingar i EU-länderna för 2014.
Klicka på ett ursprungsland för att se vart flyktingarna beger sig
Ursprungsland
Mottagarland

I grafiken ovan kan du utforska var flyktingarna i Europa befinner sig. Välj ursprungsland och se vilka EU-länder människorna har flytt till.

Siffrorna ovan gäller för 2014 och visar personer i Europa som enligt FN:s flyktingorgan UNHCR fick flyktingstatus senast det året. Det kan också röra sig om personer som befinner sig i flyktingliknande förhållanden. Kategorin kallas av FN ”refugees, including refugee-like situations”.

Tre av ursprungsländerna ovan till vänster är värda att förklara lite närmare. ”Statslösa” är de personer som inte ses som nationstillhörande av någon stat. Det kan exempelvis vara ett land som slutar finnas efter personen har flytt, eller att en person som uppvisar papper från ett hemland inte får dessa godkända av det landet.

”Okänt” syftar på personer där UNHCR inte ännu vet vilken nationalitet som personen har. Det kan också vara personer som saknar bevis för nationstillhörighet men kan länkas till flera länder.

”Övriga” är flyktingar som har en nationstillhörighet som utgör en så pass liten andel av alla flyktingar i EU att vi har valt att klumpa ihop dem till en kategori. Följ denna länk om du är nyfiken på vilka länder dessa är och hur många som kommer från dem.

Utforska själv


© Sveriges Television AB