Pejl

Här är homoäktenskap tillåtna

Irland kan bli världens första land att godkänna enkönade äktenskap genom folkomröstning. Men redan i dag är icke-heterosexuella äktenskap tillåtna i andra länder. Utforska kartan ovan för mer information.

De länder som har legaliserat enkönade äktenskap är färgade i grönt på kartan. I USA och Mexiko gäller olika regler för olika delstater. Dessa länder är färgade i orange. Övriga länder är färgade i rött.

Klicka på kartan för att läsa mer om respektive lands lagstiftning. Uppgifterna som ligger till grund för kartan kommer från Pew Research Center. En sammanfattning av lagstiftningen finns i tabellen nedan.

Lista över länder och lagstiftningsår

Land År
Argentina 2010
Nederländerna 2000
Sydafrika 2006
Belgien 2003
Finland 2015
Nya Zeeland 2013
Spanien 2005
Brasilien 2013
Frankrike 2013
Norge 2009
Sverige 2009
Kanada 2005
Island 2010
Portugal 2010
Uruguay 2010
Danmark 2012
Luxemburg 2014
USA ~2003
Mexiko ~2009

Utforska själv


© Sveriges Television AB