Pejl

Ekonomin sjunker – då rustar Ryssland upp

Rysslands BNP och militära utgifter, procentuell ökningstakt från föregående år. Observera att det är först när linjerna går under nollstrecket som värdena minskar. Källor: Sipri och IMF.

Ryssland investerar allt mer i militära medel och det samtidigt som landet har en negativ tillväxt. I år förväntas anslagen till försvaret öka med 15 procent, enligt fredsforskningsinstitutet Sipri.

Att Ryssland lägger allt mer av sin ekonomi på militära utgifter är särskilt tydligt från 2010. Då la Ryssland 3,8 procent av sin BNP på försvaret. Fem år senare, 2014, är motsvarande siffra 4,5 procent.

Enligt Sipris prognos väntas anslagen öka med ytterligare 15 procent och det samtidigt som landets BNP för första halvåret ligger på minus 3,8 och väntas sjunka ytterligare.

USA minskar

Jämför man Ryssland med USA, åren 2010-2014, har Ryssland ökat sina militära utgifter med 0,7 procent medan USA har minskat sina relativa kostnader med 1,2 procentenheter; från 4,7 procent av BNP till 3,5.

Ryssland och USA:s militära utgifter som andel av BNP de senaste fem åren. Källa: Sipri.

Ryssland och USA:s militära utgifter som andel av BNP 1992-2014. Källa: Sipri.

I reda pengar betyder det att USA har minskat sina försvarutgifter med 142,7 miljarder amerikanska dollar, Ryssland ökat desamma med 25,9 miljarder dollar. Men totalt är USA:s försvaranslag betydligt större än Rysslands. År 2014 la USA 577,5 miljarder dollar på militära medel, Ryssland 91,7 miljarder.

Även Sverige minskar

Som jämförelse så la Sverige år 2010 1,3 procent av BNP på militära utgifter, 2014 1,2 procent. Alltså en minskning med 0,1 procentenheter vilket i pengar motsvarar 0,15 miljarder dollar. Sveriges militära utgifter var år 2014 6,9 miljarder.

Ryssland och Sveriges militära utgifter som andel av BNP 1992-2014. Källa: Sipri.

Gör din egen jämförelse

Jämför hur mycket Ryssland spenderar på militären (andel av BNP) med andra länder. = Ryssland.

FAKTA

Vid omräkningen från procentenheter till pengar har hänsyn tagits till landets BNP för innevarande år i fasta priser.

Uppgifterna om Rysslands BNP över tid är hämtade från Internationella valutafonden (IMF).

Utforska själv


© Sveriges Television AB