Pejl

Stora skillnader i väntetid inom cancervården

För cancersjuka kan tiden till behandling vara en fråga om liv och död. SVT har kartlagt vårdköerna och kan visa på kraftiga skillnader runtom i landet.
– Det är oacceptabelt, säger Roger Henriksson, cancerforskare.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Det är också en av cancertyperna där skillnaden i väntetid är allra störst. Den som drabbas av sjukdomen i Dalarna får i genomsnitt vänta fyra gånger så länge som en motsvarande patient i Västmanland. Här kan du själv se hur väntetiderna för cancervård varierar.

Alla landsting rankade

Ranking totalt

Hals- och huvudcancer

Ändtarmscancer

Njurcancer

Lungcancer

Bröstcancer

Blåscancer

Hudcancer

Tjocktarmscancer

Prostatacancer

Du ser en förenklad version av denna sida. För att se den interaktiva grafiken behöver du en stor skärm och en modern webbläsare så som Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 9.

SVT har bett Roger Henriksson, cancerforskare och ordförande för Svensk Onkologisk Förening, att kommentera de väntetider som presenteras ovan. Han anser att det är svårt att säga vad som skulle vara en acceptabel väntetid men återkommer flera gånger till perioden tre till fyra veckor.

– Idealbilden för flera cancertyper skulle vara två veckor, så tre till fyra veckor är egentligen i överkant. Men man måste ha en rimlig chans att nå nivån för godtagbar kvalitet, säger Roger Henriksson.

För hals- och huvudcancer, ändtarmscancer, njurcancer och prostatacancer är det inte ett enda landsting som har en medianväntetid som klarar gränsen på fyra veckor.

– Många av de här väntetiderna är helt oacceptabla. Varje dag är en plåga för patienten. Man ska ha bra motivation om man ska behöva vänta mer än tre, fyra veckor från det att man har de första symptomen på cancer till att man sätter igång med behandling.

Om visualiseringen

Siffrorna är från Socialstyrelsens undersökning Väntetider i cancervården, och visar endast medianväntetiden för de patienter som deltagit i undersökningen. Du kan se antalet patienter för varje cancertyp och landsting genom att hålla musen över en stapel.

Om antalet patienter som deltagit är väldigt lågt ska man akta sig för att dra för stora slutsatser. Om det är färre än tio patienter visas därför inga data. Hur väntetiden mäts varierar något för de olika cancertyperna. För mer information om siffrorna, visualiseringen, och vad man bör tänka på kan du läsa den här artikeln.

Utforska själv


© Sveriges Television AB