Pejl

VALU

Partibytare

För att se den interaktiva grafiken måste du ha JavaScript aktiverat, och använda en modern webbläsare som exempelvis Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer 9 och uppåt. Läs mer här.

Klicka på en partisymbol för att se väljarströmmarna
2010
2014

Hur har väljarna rört sig mellan partierna i valen 2010 och 2014? Här visar vi partibytare baserat på vad väljarna själva angett i SVT:s vallokalsundersökning.

Klicka på partiloggan i stapeln till vänster för att se var de som röstade på det partiet 2010 har gått. Klicka på partiloggan i stapeln till höger för att se var partiets väljare kom ifrån.

Resultatet baseras på väljarnas svar på frågorna "Vilket parti röstade du på i dag?" samt "Vilket parti röstade du på i förra riksdagsvalet 2010"?

Strömmarna visar svaren från väljare som i båda valen röstat på något av de partier vi har med i sammanställningen. Förstagångsväljare samt personer som röstade blankt, avstod från att rösta och som inte minns hur de röstade räknas inte. Men i praktiken kan ett parti kan ha fått eller förlorat en stor andel röster från dessa grupper. Väljare som röstat på något övrigt parti finns inte heller med i beräkningen, därför blir resultatet inte alltid 100 procent.

Om Vallokalsundersökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om Valu.

Publicerad:

Utforska själv


© Sveriges Television AB