Pejl

VALU

Topp tio i riksdagsvalet

Väljarnas viktigaste frågor

För att se den interaktiva grafiken måste du ha JavaScript aktiverat, och använda en modern webbläsare som exempelvis Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer 9 och uppåt. Läs mer här.

Vilka frågor har påverkat väljarna mest i valet av parti? Här jämför vi de ämnen som haft störst betydelse i de fyra senaste valen.

Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågan "Vilken betydelse har följande frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet i dag? Vi redovisar här andelen som angett att frågan har "Mycket stor betydelse". De övriga svarsalternativen var "Ganska stor betydelse", "Varken stor eller liten betydelse", "Ganska liten betydelse" och "Mycket liten betydelse".

I grafiken ovan kan du jämföra hur frågans vikt har ändrats jämfört med valen 2010, 2006 och 2002. Observera att de ämnen som hamnar bland topp tio skiljer sig mellan de olika valen. I några fall har ämnet inte funnits med i tidigare undersökningar.

Om Vallokalsundersökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla nationella val i Sverige sedan 1991. Här visar vi enbart ovägda siffror från undersökningen om inget annat anges.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat i rekommenderar vi Valmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om Valu.

Publicerad:

Utforska själv


© Sveriges Television AB