Landspartiet Svenska Samer

Partiledare: Lars-Jonas Johansson


Yrke: Företagare inom renskötsel, turism och musik


Ålder: 50 år


Bor i: Tärnaby


Min hjärtefråga: Den samiska rätten ska omfatta alla samer. Jag tror på rättvisa och att ingen same är mer eller mindre värd än någon annan same.

Varför ska man rösta på er?

Det ska vara naturligt att som same veta att man hör hemma någonstans i Sapmi. LPSS kämpar för att alla samer ska ha samma rätt till att kunna bruka sina nedärvda rättigheter till de områden de kommer ifrån. Tillsammans blir vi starkare i värnandet om våra marker och därmed också starkare i alla andra frågor som rör oss samer. Det är dags att enas!

Vilka tre frågor är viktigast för ert parti?

  • Rättighetsfrågorna, att rätten utgår från oss som ett folk.
  • Exploateringarna, att vi samer ska ha ett starkare skydd för våra marker.
  • Kulturen och identiteten, där hänger allt ihop ifrån, rennäring, språk, slöjd och rätten att värna om sina liv som samer. Vilket också återspeglas i den psykiska ohälsan och hjälplösheten, att som same inse att den livsstil många av oss vill leva, omöjliggörs av majoritetssamhällets politiska strukturer.

Kontakt

Hemsida: www.landspartietsvenskasamer.comLäs om de andra partierna:

Min Geaidnu

Samerna

Álbmut

Landspartiet Svenska Samer

Samelandspartiet

Guovssonásti

Jakt- och fiskesamerna

Vuovdega - Skogssamerna

Samiska folkomröstningspartiet

Jämför dina åsikter med partierna