Álbmut


Almetjh, Almasj, Folket

Partiledare: Lars-Paul Kroik


Yrke: Pensionär


Ålder: 74 år


Bor i: Borensberg, Östergötland


Min hjärtefråga: Samers lika rätt och möjligheter.

Varför ska man rösta på er?

Vi arbetar för att samisk rätt ska knytas till folket samerna och att lagstiftningen ändras och anpassas till den status samerna har inskrivit i Regeringsformen.

Vilka tre frågor är viktigast för ert parti?

  • Staten ska vidta lämpliga åtgärder så att alla samer, inklusive samer utan medlemskap i sameby, har lika tillgång till land och vatten och att i detta syfte införa nödvändiga lagändringar för att onödiga skillnader mellan samer tas bort.
  • Sametinget tilldelas uppgifter och ansvar inom alla områden som berör samer, tex. markfrågor, ansvar för repatriering av samiska kvarlevor, administrering av jakt och fiske etc.
  • Effektiv konsultationsordning med staten baserad på jämbördig dialog samt bilaterala samtal och förhandlingar.

Kontakt

Hemsida: www.albmut.se


Facebook: facebook.com/profile.php?id=100015537398521


E-post: lars-paul@albmut.seLäs om de andra partierna:

Min Geaidnu

Samerna

Álbmut

Landspartiet Svenska Samer

Samelandspartiet

Guovssonásti

Jakt- och fiskesamerna

Vuovdega - Skogssamerna

Samiska folkomröstningspartiet

Jämför dina åsikter med partierna