Pisaresultatet i matematik

Pisaprovet genomförs vart tredje år. Hur tror du att svenska elever har presterat i matematik över åren?

Källa: OECD

Utforska fler ämnen