Försvarets andel av BNP

Under 1970-talet var Försvarsmaktens andel av BNP drygt tre procent. Hur tror du att utvecklingen har sett ut därefter?

Källa: Försvarsmakten

Utforska fler ämnen