Antal asylsökande per år

År 1991 sökte 27.351 personer asyl i Sverige. Men hur har utvecklingen sett ut över tid? Avsluta linjen.

Källa: Migrationsverket
Tusental personer

Utforska fler ämnen