Statsskuldens storlek

Hur stor tror du att statsskulden som procent av BNP har varit genom åren?

Källa: Riksgälden

Utforska fler ämnen