Valdeltagandet i Sverige

Hur många procent av de röstberättigade tror du har röstat i riksdagsval i Sverige?

Källa: SCB

Utforska fler ämnen