Antal vårdplatser per år

Har antalet vårdplatser per 100.000 invånare ökat eller minskat i Sverige? Gissa själv genom att avsluta linjen.

Källa: Kolada

Utforska fler ämnen